Katedra Towaroznawstwa Przemys│owego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Krakˇw, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

prof. Renata Salerno-Kochan prof. Stanis│aw Hornik prof. Ewa Marcinkowska mgr in┐. Mateusz Kowalski dr Piotr Przybek dr Pawe│ Turek dr El┐bieta Bielak mgr in┐. Piotr Seweryn dr Jerzy Szakiel mgr in┐. Irena Gondek dr Gabriela Zielinska Leszek Cyrek Przemys│aw Olkiewicz dr Artur Wolak dr hab. Stanis│aw HORNIK prof. UEK | Prof. dr hab. Ewa MARCINKOWSKA
dr hab. in┐. Renata SALERNO-KOCHAN prof. UEK | dr hab. Stanis│aw PFEIFER, prof. UEK
dr in┐. Pawe│ TUREK | dr in┐. Jerzy SZAKIEL | dr in┐. Piotr PRZYBEK
dr in┐. El┐bieta Bielak | dr in┐. Artur WOLAK | dr in┐. Gabriela ZIELIĐSKA | mgr in┐. Mateusz Kowalski
Leszek CYREK | Przemys│aw OLKIEWICZ | mgr in┐. Irena GONDEK | mgr in┐. Piotr SEWERYN
©1924-2019 KTP UE Krakˇw