Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

INFORMACJE   
Katedralny Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnością
Opublikowano 22.03.2018, 07:50 przez: dr inż Paweł Turek
Funkcję Katedralnego Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością pełni dr. inż. Paweł Turek
  STUDENCI
 
Akademickie Centrum Kariery
http://www.kariery.uek.krakow.pl


Wymagania dotyczące prac magisterskich/inżynierskich [pdf]
Załącznik: karta tytułowa [doc] [pdf]

Vademecum studenta [pdf]

SOS - System Oceny Studentów
(dotyczy wybranych zajęć) [pdf]PRACOWNICY
 
Zasady formatowania spisów literaturowych [pdf]

Cytowanie dokumentów elektronicznych wg PN-ISO 690-2

Jak cytować normy

Jak cytować media społecznościowe

©1924-2018 KTP UE Kraków