Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

OBSZAR BADAŃ NAUKOWYCH KATEDRY
 • Badania instrumentalne jakości wybranych produktów przemysłowych.
 • Badania sensoryczne produktów spożywczych i przemysłowych.
 • Zależności między wynikami badań instrumentalnych i sensorycznych.
 • Bezpieczeństwo wyrobów przemysłowych.
 • Ocena ekologiczna wyrobów przemysłowych.
 • Kształtowanie i ocena jakości produktów przemysłowych.
 • Bezpieczeństwo i kształtowanie jakości sprzętu gospodarstwa domowego.
 • Statystyczne sterowanie procesami.
 • Analiza informacji o produkcie.
 • Klasyfikacja produktów przemysłowych.
 • Skuteczność zabezpieczeń antykorozyjnych metali.
 • Badania metariałów dla przemysłu lekkiego.
 • Badania tworzyw mineralnych i tworzyw syntetycznych.
 • Komfort użytkowania wyrobów odzieżowych i obuwia.
 • Wymiana masy w skórze, tworzywach skóropodobnych i materiałach tekstylnych.
PRACOWNIE NAUKOWE

DOROBEK NAUKOWY
Patrz: strony indywidualne pracowników
Na stronie zamieszczono dorobek naukowy Katedry od 1998 roku.
©1924-2019 KTP UE Kraków